top of page

Neljä tärkeää taitoa, joita tietoisuustaidot vahvistavat


Mindfulness voidaan suomentaa sanoilla hyväksyvä tietoinen läsnäolo ja itse käytän usein sanaa tietoisuustaidot. Sana mindfulnesskin alkaa olla jo vakiintunut suomenkieleen. Yksinkertaistaen sanottuna tiedoisuustaidot ovat kehon ja mielen tiedostamista ja tässä hetkessä elämistä.

Mindfulness tarkoittaa huomion tuomista tämän hetken kokemukseen avoimella, uteliaalla, hyväksyvällä ja lempeällä asenteella.

Mindfulnessin harjoittaminen opettaa ja vahvistaa meissä mm. neljää tärkeää taitoja, jotka auttavat meitä voimaan paremmin, tuovat helpotusta elämään ja lisäävät hyvinvointiamme.

1. Itsetietoisuus (self-awareness)

Itsetietoisuus tarkoittaa sitä, että opimme tuntemaan itsemme paremmin. Kun olemme –aistien, tunteiden ja ajatusten välityksellä- tietoisempia itsestämme, pystymme kohdistamaan toimemme paremmin ja ratkomaan ongelmia tehokkaammin. Emme elä automaattiohjauksella.

2. Tunnetasapaino (emotional balance)

Tunnetasapainolla tarkoitetaan sitä, että opimme tiedostamaan ja säätelemään tunteitamme tietoisemmin.

3. Ärsyke kontrolli (impuls control)

Kun opimme olemaan läsnä ja tietoisia toiminnoistamme, niin ärsykkeen ja reaktion välille tulee tietoinen tila, jolloin reaktiomme ärsykkeeseen on myös tietoinen.

"Between stimulus and responce

there is a space.

In that space is our power to choose our responce.

Inour responce lies our growth and our freedom."

- Viktor E. Frankl

4. Keskittyminen (focus)

Mindfulness-harjoituksissa harjoitamme huomion palauttamista tietoisesti eri kohteisiin kuten hengitykseen, kehon tuntemuksiin, ääniin tai muihin aistihavaintoihin. Tämä vahvistaa aivoissamme kykyämme palauttaa huomio haluttuun kohteeseen ja keskittymiskykymme paranee.

Elämme tutkimusten mukaan noin 50% päivästämme, joko muistellen ja vatvoen vanhoja asioita tai elämme tulevaisuudessa suunnitellen tai peläten tulevaa.

Tietoisuustaidot opettavat meille tiedostamaan tämän ja tietoisesti siirtämään huomiomme tähän hetkeen, elämään joka tapahtuu nyt. Nykyhetki on ainoa hetki, jota voimme elää täydesti. Tämä onkin tietoisuustaitojen suurimpia hyötyjä.

Opimme elämään tässä ja nyt ja tulemaan tietoiseksi itsestämme, tunnistamaan tavanomaiset ajatusmallimme ja toimintamme, jolla voi olla merkittävä rooli henkisen ja fyysisen hyvinvointimme edistämisessä.

Suositellut

Uudet julkaisut

Arkisto

Avainsanat

Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page