top of page

Mindfulness

Mindfulnessilla (suomeksi tietoisuustaidot) tarkoitetaan keskittymistä kulloinkin meneillään olevan hetken kokemiseen, havainnointiin ja hyväksymiseen lempeällä myötätuntoisella asenteella. 

 

Tietoisuustaitojen harjoittamisen kautta on mahdollisuus saada yhteys omaan itseen, omaan kehoon ja tulla tietoiseksi oman mielensä toimintatavoista. Tietoisuustaitoja kehitetään erilaisten harjoitusten avulla, tyypillisimpiä ovat hengitysharjoitukset. Niiden tarkoituksena on oppia tunnistamaan tunteita ja ajatuksia sekä hyväksymään ne sellaisinaan.

 

Tutkimusten kautta on saatu paljon tietoa tietoisuustaitojen vaikutuksesta. Kaikenikäiset hyötyvät tietoisuustaidoista: mielen tyynnyttäminen ja kokemusten utelias ja myötätuntoinen havainnointi eivät ainoastaan alenna stressiä, vaan auttavat myös tarkkaavaisuuden hallinnassa ja tunteiden säätelyssä. Muita usein havaittuja vaikutuksia ovat mm. sosiaalisten taitojen ja itsetuntemuksen kehittyminen, masennuksen ja ahdistuksen väheneminen, positiiviset vaikutukset aivoissa sekä hyvinvoinnin ja onnellisuuden lisääntyminen.

Usein kysyttyä //

​​​​​Onko mindfulness terapiaa? Entä liittyykö se jotenkin uskontoon?

Mindfulness ei ole terapiaa eikä liity mitenkään mihinkään uskonnolliseen. 

​Onko Suomen mindfulness-instituutin UCLA:n kurssit avoinna kaikille? Tarvitaanko jotain aikaisempia opintoja?

Mindfulness-instituutin kurssit ovat avoinna kaikille eikä vaadi mitään ennakkotietoja tai tutkintoa. Kurssit ovat osa UCLA:n Mindful Awareness Reseach Centerin (MARC) tarjontaa. Osa kurssimaksustasi menee myös suoraan UCLA:lle. Sinulla on mahdollisuus peruskurssin jälkeen tehdä muita laitoksen kursseja, joita on tarjolla myös online-kursseina.Mitä kurssilla tapahtuu?

​

Kurssi koostuu 6 viikosta, joista jokaisella kerralla on oma teema. Yksi kurssi kerta kestää kaksi tuntia. Ryhmä on pieni max.10-11 henkilöä. Jokaiseen viikkoon kuuluu myös kotiharjoitusta 5-20 minuuttia päivässä. Kurssia järjestetään myös viikonloppu-intensiivinä. Viikonloppu-intensiivi sopii mm. pääkaupunkiseudun ulkopuolella asuville sekä niille, ketkä haluavat syventää omaa harjoitustaan kertaamalla asioita.En halua asemani vuoksi osallistua kurssille, jossa on iso ryhmä. Minua kuitenkin kiinnostaa kurssi. Mitä muita mahdollisuuksia kurssin tekemiseen on kuin tulla ryhmään?

Kurssia on mahdollista tilata myös yritykseen, organisaation tai oppilaitoksen sisälle, joilloin ryhmä voidaan koota oman toiveen mukaan, kuten esimerkiksi esimiehille erikseen oma ryhmä. Kurssin voi toiveesta tehdä myös yksilöohjauksessa. 

Mindfulness vaikuttaa:

​​- Alentaa stressi​ä

- Lisää hyvinvointia​

- Parantaa vuorovaikutustaitojasi

- Lisää tunnetaitojasi

- Keskittymiskyky vahvistuu

- Itsetuntemus lisääntyy

- Ahdistus, masennus ja pelkotilat lievenevät​

 

 -Unen laatu paranee ja unen saaminen helpottuu

- Nopeuttaa uupumuksesta toipumista ja sekä ennaltaehkäisee uupumuksen uusiutumista

TYÖELÄMÄSSÄ:

- Työhyvinvointi lisääntyy


- Positiiviset vaikutuksen työilmapiiriin, kun vuorovaikutus paranee


- Työntekijän stressin aleneminen vaikuttaa positiivisesti tuloksellisuuteen, innovaatiokykyyn sekä keskittymiskykyyn

bottom of page