top of page

Koulutuksia ja valmennusta​ yrityksille ja johdon sekä esihenkilöiden tueksi

 

Mindfulness, tunneälytaidot ja myötätuntoisuus parantavat työyhteisön hyvinvointia, vuorovaikutusta  ja työssä jaksamista niin lyhyellä kuin pitkällä tähtäimellä.

 

Miten johtaa yhteisön hyvinvointia inhimillisesti haastavissa muutos- tai vuorovaikutustilanteissa?Miten ohjata asiantuntijatyössä toimivia ihmisiä työn- ja vapaa-ajan tasapainottelussa? 

 

Yhä useampi työnantaja tukee johtotehtävissä toimivia henkilöitä menestymään ja onnistumaan tehtävässään panostamalla koulutukseen ja esihenkilöiden valmennukseen, joka antaa runsaasti työkaluja työssä jaksamisen tukemiseksi ja lisää sitoutuneisuutta ja motivaatiota työhön. Ihmiset ovat organisaation tärkein voimavara ja vetovoimatekijä. 

Harward Business Review´ssa tutkijat toteavat, että mindfulnessia ei tulisi enää pitää kivana lisänä yritysjohdolle, vaan se on välttämätön keino pitää huolta aivojen terveydestä, tukea itsesäätelyn taitoja, päätöksentekokykyä sekä suojautua haitalliselta stressiltä.

 

Mindfulness-ohjaajakoulutuksesta valmistunut team leader ja hr-päällikkö lisää organisaation kyvykkyyttä toimia työelämän ja organisaation muutostilanteissa. Tutustu koulutuksemme käyneen HR-johtajan tarinaan täällä.

Johdon ja esihenkilöiden yksilövalmennuksista löydät tietoa täältä.

Tulemme mielellämme kouluttamaan tai luennoimaan organisaatioosi tai yritykseesi. Varataan keskusteluaika! Ota yhteyttä, suunnitellaan yhdessä toimiva kokonaisuus teidän tarpeisiinne.

info@mindfulnessinstituutti.com

Voit tutustua kouluttajiimme Hanne Savuseen ja Riitta Mettomäkeen tarkemmin täällä

SPEAKING TOPICS

Esihenkilön hyvinvointi ja

hyvinvoinnin johtaminen

Miten esihenkilö voi johtaa hyvinvointiaan? Miten johtaa yhteisön hyvinvointia inhimillisesti haastavissa muutos- tai vuorovaikutustilanteissa?

Myötätunto voimavarana johtamisessa

Miten vahvistaa myötätuntoisuutta osana yritys- tai organisaatiokulttuuria?

 

Itsemyötätunto johdon työkaluna tukee luovuutta, yhteisöllisyyttä ja onnistumista työssään. Tämä koulutuskokonaisuus nostaa esiin tutkimuksen sen takana, miksi myötätuntoisuus ei ole heikkous vaan organisaation vahvuus.

Miten vahvistaa myötätuntoisuutta osana yritys- tai organisaatiokulttuuria?

 

Itsemyötätunto johdon työkaluna tukee luovuutta, yhteisöllisyyttä ja onnistumista työssään. Tämä koulutuskokonaisuus nostaa esiin tutkimuksen sen takana, miksi myötätuntoisuus ei ole heikkous vaan organisaation vahvuus.

Miten vahvistaa myötätuntoisuutta osana yritys- tai organisaatiokulttuuria?

 

Itsemyötätunto johdon työkaluna tukee luovuutta, yhteisöllisyyttä ja onnistumista työssään. Tämä koulutuskokonaisuus nostaa esiin tutkimuksen sen takana, miksi myötätuntoisuus ei ole heikkous vaan organisaation vahvuus.

Tunne- ja vuorovaikutustaidot koulussa

Tunneälykäs työyhteisö

Mindfulness hyvinvoinnin tukena

Harward Business Review´ssa tutkijat toteavat, että mindfulnessia ei tulisi enää pitää kivana lisänä yritysjohdolle, vaan se on välttämätön keino pitää huolta aivojen terveydestä, tukea itsesäätelyn taitoja, päätöksentekokykyä sekä suojautua haitalliselta stressiltä.

Miten vahvistaa tunnetaitoja ja tukea tunteiden johtamista organisaatiossa?

Millainen on tunneälykäs esihenkilö?

Hanne Savunen on väitöskirjatutkija, joka on kiinnostunut tunneälyn tutkimuksesta ja sen  kehittämisestä asiantuntijaorganisaatiossa.

 

Miten vahvistaa tunnetaitoja ja tukea tunteiden johtamista organisaatiossa?

Millainen on tunneälykäs esihenkilö?

Hanne Savunen on väitöskirjatutkija, joka on kiinnostunut tunneälyn tutkimuksesta ja sen  kehittämisestä asiantuntijaorganisaatiossa.

 

Miten vahvistaa lasten ja nuorten tunne- ja vuorovaikutustaitoja?

Miten kasvattaja voi kehittää omia tunne- ja vuorovaikutustaitojaan.

 

bottom of page