Lasten ja nuorten tunne- ja tietoisuustaito ohjaajan koulutus

Lasten ja nuorten tunne- ja tietoisuustaito -ohjaajakoulutus on täydennyskoulutusohjelma kasvatus-, opetus- ja sosiaalialan ammattilaisille.

 

Koulutus on kehitetty OPS:sta nousseeseen hyvinvointiopetuksen tarpeeseen. Ohjaajakoulutus on järjestetty vuodesta 2016 lähtien.

 

Seuraava ryhmä alkaa lokakuussa 2021!

Lasten ja nuorten ohjaajakoulutus antaa sinulle:

  • tietoisuustaitojen perusteet sekä kuulet tutkimuksesta tietoisuustaitoihin liittyen

  • työskentelemään stressin, haastavien tunteiden ja ajatusten kanssa sekä vahvistamaan tunne- ja tietoisuustaitojasi

  • myötätuntoa itseäsi sekä muita kohtaan

  • tietoista vuorovaikutusta

  • välineet ja tuen harjoittaa tietoisuustaitoja osana arkeasi

  • Koulutus antaa tietoa, menetelmiä ja valmiuksia ohjata tunne- ja tietoisuustaitoja lapsille ja nuorille.

  • Saat osana koulutusta käyttöösi opetusohjelman, jossa on valmiita opetustuokioita lapsille ja nuorille.

  • Verkostoidut muiden alan ammattilaisten kanssa ja saat opiskelullesi vertaisryhmän tuen.

Koulutuksen tiedot

Lasten ja nuorten tunne- ja tietoisuustaito -ohjaaja

1. moduuli

Tunne- ja tietoisuustaitoinen opettaja/ohjaaja

Keskeiset sisällöt ja toteuttamistapa:

Koulutuksen ensimmäisessä moduulissa kasvatetaan opettajan ymmärrystä tunne- ja tietoisuustaidoista eli mindfulnessista. Oman harjoitusprosessin ja kokemuksen kautta syvennytään tunne- ja tietoisuustaitoihin sekä saadaan välineet ja tuki opettajan/ohjaajan tunne- ja tietoisuustaitojen vahvistamiseen.

 

Opitaan tutkimuksesta tietoisuustaitojen takana sekä välineitä työskennellä tunteiden, ajatuksien ja mielen kanssa työssä opettajana ja ohjaajana. Koulutus tarjoaa välineet ja tuen aloittaa tunne- ja tietoisuustaitojen vahvistaminen omasta itsestä, mikä mahdollistaa niiden opettamisen lapsille ja nuorille. Koulutuksen ensimmäisessä moduulissa käydään läpi 8-viikon mindfulness-intensiivikurssi, jonka kouluttaja on kehittänyt erityisesti kasvatusalan ammattilaisille UCLA:ssa (University of California, Los Angeles) pohjautuen amerikkalaiseen mindfulness-tutkimukseen. Kurssi on rakennettu UCLA yliopiston huippukouluttajien ohjauksessa. Kurssi sisältää myös myötätunto- ja itsemyötätuntotaitojen kehittämistä, joka auttaa opettajaa ja ohjaaja työssä jaksamisessa.

 

Sisältää 5 etäpäivää ja oppimispäiväkirjan kirjoittamisen sekä kirjallisuuteen tutustumista.

 

1. moduuli toteutetaan seuraavasti:

lokakuu - joulukuu 2021

 

2. moduuli

Lasten ja nuorten tunne- ja tietoisuustaitojen ohjaaminen

 

Keskeiset sisällöt ja toteuttamistapa:

Kurssin toinen moduuli antaa välineet ohjata tunne- ja tietoisuustaitoja lapsille ja nuorille. Koulutus antaa tietoa, menetelmiä ja valmiuksia ohjata tunne- ja tietoisuustaitoja lapsille ja nuorille. Tässä moduulissa tutustutaan myös eri opetusohjelmiin meillä ja maailmalla. Saat koulutuksessa käyttöösi opetusohjelman, joka sisältää valmiita opetustuokioita niin lapsille (5-12v) kuin nuorillekin (12-17v). Opetusohjelma on opettajien laatima ja perustuu tutkimukseen.

 

Sisältää 4 etäpäivää,  kirjallisuuteen tutustumista sekä kehittämiskokeilun toteuttamisen omassa työssä hyödynnettävästä tunne- ja tietoisuustaitokokonaisuudesta.

 

2. moduuli toteutetaan seuraavasti:

tammikuu - helmikuu 2022

3. moduuli

Päätösseminaari

 

Kolmas moduuli on yhden etäpäivän päätösseminaari, jossa esitellään lopputöitä ja jaetaan hyviä toimintatapoja/käytäntöjä. Osallistujat esittelevät päätösseminaarissa omia kehittämiskokeilujaan ja niissä muodostuneita hyviä toimintatapoja ja käytäntöjä. Päätösseminaari sisältää myös osallistavaa työnohjauksellista ryhmätyöskentelyä. Päätösseminaariin valmistaudutaan jakamalla kehittämistehtävät ennen seminaaria.

 

Päätösseminaari toteutetaan

maaliskuussa 2022

 

 

Koulutuksen tiedot vuonna 2021-22:

Aika: 1. moduuli toteutetaan etäopintoina loka -joulukuussa 2021 

2. moduuli toteutetaan etäopintoina tammi-helmikuussa 2022 

Päätösseminaari pidetään etäopintoina maaliskuussa 2022

Paikka: Toteutetaan etäopintoina

Hinta: 1450 euroa ( sisältää alv.24% ). Koulutuksen voi maksaa yhdessä, kolmessa tai kuudessa erässä.

Kenelle: Koulutus soveltuu hyvin opettajille, lastentarhanopettajille ja kuraattoreille sekä muille kasvatus- ja sosiaalialan ammattilaisille sekä kaikille lasten ja nuorten tunne- ja tietoisuustaitojen ohjaamisesta kiinnostuneille, joilla on kokemusta lapsiryhmien ohjaamisesta. Koulutukseen osallistuminen ei edellytä aikaisempaa mindfulness-kokemusta, mutta siitä on hyötyä.

Kouluttajat: Ohjelman pääkouluttajana toimiva FM Hanne Savunen on Euroopan ainoita UCLA:n (University of California, Los Angeles) kouluttamia Mindfulness-kouluttajia. Hän on koulutukseltaan myös erityisopettaja, aineenopettaja sekä rehtori. Hän tekee parhaillaan väitöskirjaa Helsingin yliopistoon aiheella Hyvinvoiva koulu -tietoisuustaidot hyvinvoinnin sekä tunnetaitojen kehittäjänä oppilailla sekä opettajilla. Hän on lasten ja nuorten tietoisuustaito -kouluttaja (.b, Mindful Schools, Susan Kaiser Greenland) ja kouluttaa säännöllisesti aikuisia ja opettajia tietoisuustaidoista Suomen mindfulness-instituutissa sekä Helsingin yliopiston täydennyskoulutuskeskuksessa. Lisäksi hänellä on vuosien kokemus peruskoulun opettajana.

Hannen lisäksi mukana kouluttamassa ovat Mindfulness -ohjaajat CMIF®

TaM Riitta Mettomäki ja KM Kirsi Lehtosaari.

  

Koulutuksen omat kotisivut

www.tunnejatietoisuustaidot.com/ohjaajakoulutus

Hae mukaan tästä:

Kiitos hakemuksestasi!

”Hannen opetus on asiantuntevaa, inspiroivaa ja todella lämmintä. Tosi hyvä kokonaisuus. Kurssi eteni loogisesti ja mindfulnessista mitään tietämättömän kurssilaisen huomioiden. Tämä kurssi muutti paljon!”

Kursseista sanottua