top of page

Lasten ja nuorten tunne- ja tietoisuustaito ohjaajan koulutus, 15op

Lasten ja nuorten tunne- ja tietoisuustaito -ohjaajakoulutus on täydennyskoulutusohjelma kasvatus-, opetus- ja sosiaalialan ammattilaisille.

 

Koulutus on kehitetty OPS:sta nousseeseen hyvinvointiopetuksen tarpeeseen. Ohjaajakoulutus on järjestetty vuodesta 2016 lähtien.

 

Seuraava ryhmä alkaa marraskuussa 2021. Koulutus järjestetään yhteistyössä Keski-Pohjanmaan kesäyliopiston kanssa. Ilmoittaudu mukaan täältä.

Keski_Pohjanmaan_kesayliopisto_logo2020.png

Lasten ja nuorten ohjaajakoulutus antaa sinulle:

  • tietoisuustaitojen perusteet sekä kuulet tutkimuksesta tietoisuustaitoihin liittyen

  • työskentelemään stressin, haastavien tunteiden ja ajatusten kanssa sekä vahvistamaan tunne- ja tietoisuustaitojasi

  • myötätuntoa itseäsi sekä muita kohtaan

  • tietoista vuorovaikutusta

  • välineet ja tuen harjoittaa tietoisuustaitoja osana arkeasi

  • Koulutus antaa tietoa, menetelmiä ja valmiuksia ohjata tunne- ja tietoisuustaitoja lapsille ja nuorille.

  • Saat osana koulutusta käyttöösi opetusohjelman, jossa on valmiita opetustuokioita lapsille ja nuorille.

  • Verkostoidut muiden alan ammattilaisten kanssa ja saat opiskelullesi vertaisryhmän tuen.

Koulutuksen tiedot

Lasten ja nuorten tunne- ja tietoisuustaito -ohjaaja

1. moduuli

Tunne- ja tietoisuustaitoinen opettaja/ohjaaja

Keskeiset sisällöt ja toteuttamistapa:

Koulutuksen ensimmäisessä moduulissa kasvatetaan opettajan ymmärrystä tunne- ja tietoisuustaidoista eli mindfulnessista. Oman harjoitusprosessin ja kokemuksen kautta syvennytään tunne- ja tietoisuustaitoihin sekä saadaan välineet ja tuki opettajan/ohjaajan tunne- ja tietoisuustaitojen vahvistamiseen.

 

Opitaan tutkimuksesta tietoisuustaitojen takana sekä välineitä työskennellä tunteiden, ajatuksien ja mielen kanssa työssä opettajana ja ohjaajana. Koulutus tarjoaa välineet ja tuen aloittaa tunne- ja tietoisuustaitojen vahvistaminen omasta itsestä, mikä mahdollistaa niiden opettamisen lapsille ja nuorille. Koulutuksen ensimmäisessä moduulissa käydään läpi 8-viikon mindfulness-intensiivikurssi, jonka kouluttaja on kehittänyt erityisesti kasvatusalan ammattilaisille UCLA:ssa (University of California, Los Angeles) pohjautuen amerikkalaiseen mindfulness-tutkimukseen. Kurssi on rakennettu UCLA yliopiston huippukouluttajien ohjauksessa. Kurssi sisältää myös myötätunto- ja itsemyötätuntotaitojen kehittämistä, joka auttaa opettajaa ja ohjaaja työssä jaksamisessa.

 

Sisältää 5 etäpäivää ja oppimispäiväkirjan kirjoittamisen sekä kirjallisuuteen tutustumista.

 

1. moduuli toteutetaan seuraavasti:

1. koulutuspäivä pe 12.11 klo 10-16

2. koulutuspäivä pe 26.11 klo 10-16

3. koulutuspäivä to 9.12 klo 10-16

4.-5 koulutuspäivä to-pe 20.-21.1.2022 klo 10-16

 

2. moduuli

Lasten ja nuorten tunne- ja tietoisuustaitojen ohjaaminen

 

Keskeiset sisällöt ja toteuttamistapa:

Kurssin toinen moduuli antaa välineet ohjata tunne- ja tietoisuustaitoja lapsille ja nuorille. Koulutus antaa tietoa, menetelmiä ja valmiuksia ohjata tunne- ja tietoisuustaitoja lapsille ja nuorille. Tässä moduulissa tutustutaan myös eri opetusohjelmiin meillä ja maailmalla. Saat koulutuksessa käyttöösi opetusohjelman, joka sisältää valmiita opetustuokioita niin lapsille (5-12v) kuin nuorillekin (12-17v). Opetusohjelma on opettajien laatima ja perustuu tutkimukseen.

 

Sisältää 4 etäpäivää,  kirjallisuuteen tutustumista sekä kehittämiskokeilun toteuttamisen omassa työssä hyödynnettävästä tunne- ja tietoisuustaitokokonaisuudesta.

 

2. moduuli toteutetaan seuraavasti:

6.-7. koulutuspäivä to-pe 17-18.2.2022 klo 10-16

8.-9. koulutuspäivä to-pe 17.-18.3.2022 klo 10-16

3. moduuli

Päätösseminaari

 

Kolmas moduuli on yhden etäpäivän päätösseminaari, jossa esitellään lopputöitä ja jaetaan hyviä toimintatapoja/käytäntöjä. Osallistujat esittelevät päätösseminaarissa omia kehittämiskokeilujaan ja niissä muodostuneita hyviä toimintatapoja ja käytäntöjä. Päätösseminaari sisältää myös osallistavaa työnohjauksellista ryhmätyöskentelyä. Päätösseminaariin valmistaudutaan jakamalla kehittämistehtävät ennen seminaaria.

 

Päätösseminaari toteutetaan

10. koulutuspäivä pe 6.5.2022 klo 10-16

 

 

Koulutuksen tiedot vuonna 2021-22:

Aika:

1. pe 12.11 klo 10-16

2. pe 26.11 klo 10-16

3. to 9.12 klo 10-16

4.-5 to-pe 20.-21.1.2022 klo 10-16

6.-7. to-pe 17-18.2.2022 klo 10-16

8.-9. to-pe 17.-18.3.2022 klo 10-16

10. pe 6.5.2022 klo 10-16

Paikka: Toteutetaan etäopintoina

Hinta: 1750 euroa ( sisältää alv.24% ).

Kenelle: Koulutus soveltuu hyvin opettajille, lastentarhanopettajille ja kuraattoreille sekä muille kasvatus- ja sosiaalialan ammattilaisille sekä kaikille lasten ja nuorten tunne- ja tietoisuustaitojen ohjaamisesta kiinnostuneille, joilla on kokemusta lapsiryhmien ohjaamisesta. Koulutukseen osallistuminen ei edellytä aikaisempaa mindfulness-kokemusta, mutta siitä on hyötyä.

Kouluttajat: Ohjelman pääkouluttajana toimiva FM Hanne Savunen on Euroopan ainoita UCLA:n (University of California, Los Angeles) kouluttamia Mindfulness-kouluttajia. Hän on koulutukseltaan myös erityisopettaja, aineenopettaja sekä rehtori. Hän tekee parhaillaan väitöskirjaa Helsingin yliopistoon aiheella Hyvinvoiva koulu -tietoisuustaidot hyvinvoinnin sekä tunnetaitojen kehittäjänä oppilailla sekä opettajilla. Hän on lasten ja nuorten tietoisuustaito -kouluttaja (.b, Mindful Schools, Susan Kaiser Greenland) ja kouluttaa säännöllisesti aikuisia ja opettajia tietoisuustaidoista Suomen mindfulness-instituutissa sekä Helsingin yliopiston täydennyskoulutuskeskuksessa. Lisäksi hänellä on vuosien kokemus peruskoulun opettajana.

Hannen lisäksi mukana kouluttamassa mahdollisesti muita koulutttajia.

”Hannen opetus on asiantuntevaa, inspiroivaa ja todella lämmintä. Tosi hyvä kokonaisuus. Kurssi eteni loogisesti ja mindfulnessista mitään tietämättömän kurssilaisen huomioiden. Tämä kurssi muutti paljon!”

Kursseista sanottua

bottom of page