top of page

Kognitiivinen pariterapia

Kognitiivisen pariterapian tavoitteena on oppia elämään arvokasta elämää yhdessä. 

Tavallisimmat syyt hakeutua pariterapiaan ovat toistuva riitaisuus, kommunikaatio on katkennut, luottamus puuttuu ja läheisyyttä ei ole enää olemassa. Pariskunta ajattelee, että mitään ei ole enää tehtävissä. Jos annatte itsellenne mahdollisuuden käsitellä tätä pariterapiassa, se lisää mahdollisuuksia onnistua yhdessä.

 

Toistuvista riidanaiheista on mahdollista päästä eroon, löytää ilon täyttämä syvä yhteys kumppaniin ja näin palauttaa myös romantiikka suhteeseen.

 

Kognitiivisen pariterapian avulla  löytyy tie itsetuntemukseen, tunteisiin ja selkeään viestintään, jotka mahdollistavat turvallisen vuorovaikutuksen ja tietoisen kumppanuuden syntymisen. 


Monet pariterapiaan hakeutuvista haluaisi ratkoa ongelmia, mutta tutkimusten mukaan jopa 69% parisuhteen konflikteista on jatkuvia/toistuvia. Useimmat parit kaipaavat taitoa kehittää uudenlainen suhde konfliktiin, löytää taitoja muuttaa vuorovaikutustapoja kohti myötätuntoista, hyväksyvää ja turvallista vuorovaikutusta. Turvallisuuden ansiosta kumppanit voivat olla haavoittuvaisia toistensa edessä, avautua ja tulla toisilleen läsnä oleviksi.

BZ1A6028.jpg

Hanne Savunen (M.Sc & PhD researcher) 
pariterapeuttina

Olen kognitiivinen terapeutti, joka nauttii työskentelystä parien kanssa.  Olen syventynyt myötätuntokeskeisiin psykoterapian menetelmiin ja  inspiroidun tunne- ja myötätuntokeskeisyyden  tärkeästä roolissa pariterapiassa.

 

Olen erikoistunut relational mindfulnessiin, joka avaa parisuhteessa ovet moniulotteiseen vuorovaikutuksen maailmaan ja auttaa havainnoimaan sekä kehittämään kumppanien välistä vuorovaikutusta ja yhteyttä kokonaisvaltaisesti. Mindfulness eli tietoisuustaidot ovat merkittävässä roolissa kognitiivisessa terapian teoreettisessä viitekehyksessä. Mindfulnessiin minulla on UCLA:n  (University of California, Los Angeles) lääketieteellisen tiedekunnan Mindfulness-ohjaajakoulutus ja koulutan mindfulness-ohjaajia kuten muita terapeutteja tietoisuustaidoista ja kohtaamisen taidoista asiakastyössä. 

Olen väitöskirjatutkija positiivisen psykologian alalla, jossa yksi tutkimusaihe on positiivisten ihmissuhteiden kehittyminen ja tunneäly, joiden teoreettinen ja menetelmällinen viitekehys kulkee työskentelyni taustalla.

 

Vastaanottotiedot

 

 

Vastaanottoni on Helsingin keskustassa merellisessä kauniissa ympäristössä Lapinlahden lähteellä.  Myös Zoom mahdollisuus etänä toteutettavaan pariterapiaan.

Otan vastaan uusia asiakkaita. Heti vapaita aikoja!

Varaat ajan helpoiten ajanvarausjärjestelmän kautta. Jos sieltä ei löydy sinulle sopivaa aikaa, voit olla yhteydessä minuun info@mindfulnessinstituutti.com tai ota yhteyttä -viestin kautta alla.

bottom of page