top of page

Tunneäly ja mindfulnessMeillä Suomessa vain tietyillä ammattiryhmillä kuten mielenterveyden ammattilaisilla on ymmärrys mindfulnessin eli tietoisuustaitojen hyödyistä tunnetaitojen ja tunneälyn kehittymiseen. Työhyvinvoinnin parissa asiantuntemus lisääntyy myös vahvasti. Monesti mindfulness ymmärretään myös vain yksilöön itseensä keskittyvänä eikä tunneta sen vaikutuksia sosiaalisiin taitoihin ja empatian ja myötätunnon vahvistumiseen.


On olemassa kasvava määrä tutkimusta mindfulnessin ja tunneälyn välisestä suhteesta. Viimeaikaiset tutkimukset ovat osoittaneet, että mindfulness hyödyt tunneälyn kehittymiseen ovat moninaisia.


Itsetuntemuksen kehittyminen: mindfulness-harjoitukset voivat auttaa ihmisiä tulemaan tietoisemmiksi omista tunteistaan, mikä on tunneälyn keskeinen osa. Tästä voi olla apua omien tunteiden tunnistamisessa, ymmärtämisessä ja hallitsemisessa sekä vahvojen ihmissuhteiden rakentamisessa toisia kohtaan.


Tunteiden säätelyn parantaminen: Jotkut tutkimukset viittaavat siihen, että mindfulness-harjoitukset voivat olla hyödyllisiä parantamaan emotionaalista säätelyä, joka on kyky säädellä ja ilmaista tunteitaan. Tämä voi olla hyödyllistä stressin ja konfliktien hallinnassa ja resilienssin rakentamisessa.


Empatian lisääntyminen: Mindfulness-harjoitukset voivat auttaa ihmisiä ymmärtämään paremmin toisten ajatuksia ja tunteita, mikä voi johtaa lisääntyneeseen empatiaan ja ymmärrykseen. Tämä voi auttaa luomaan vahvoja ihmissuhteita ja työskentelemään taidokkaasti muiden kanssa.


Sosiaalisten taitojen kehittyminen: Jotkut tutkimukset ovat osoittaneet, että mindfulness-harjoitukset voivat olla hyödyllisiä sosiaalisten taitojen, kuten kommunikoinnin ja konfliktien ratkaisemisen kehittymisessä. Mindfulness-harjoitukset myös lisäävät kykyä olla läsnä ja kuunnella, joka on tärkeää vuorovaikutuksessa.Kaiken kaikkiaan tutkimukset viittaavat siihen, että mindfulness kehittää tunneälyä ja auttaa luomaan vahvoja suhteita muihin. Lisätutkimusta kuitenkin tarvitaan, jotta voidaan täysin ymmärtää näiden vaikutusten taustalla olevat mekanismit ja kuinka mindfulnessia voidaan käyttää tunneälyn vahvistumiseen eri yhteyksissä.


Itse olen väitöstutkimuksessani kiinnostunut juuri mindfulnessin ja itsemyötätuntotaitojen kouluttamisen vaikutuksesta tunneälyn kehittymiseen asiantuntijatehtävissä toimivilla, jossa vaaditaan vahvaa tunneälyä.


Kaikenkaikkiaan tarvitsemme tutkimusten esiin nostamista myös tutkijayhteisön ulkopuolelle, jotta ymmärretään mindfulnessin potentiaali hyvinvoinnille ja tunneälyn kehittymiselle. Mielenterveyden tukemisessa ja terapiassa mindfulnessiin pohjautuvia työkaluja on käytetty jo kymmeniä vuosia menestyksekkäästi.


コメント


Suositellut

Uudet julkaisut

Arkisto

Avainsanat

Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page