top of page

Anna itsellesi lupa pysähtyä


Mirjam Virtanen toteaa väitöskirjansa yhteenvedossa tutkiessaan opettajan emotionaalista kompetenssia, että ”Opettajan ammattitaidon kehittymisen kannalta olennaista olisi, että opettaja oppisi kohtaamaan itsensä ja omat tunteensa. Häntä tulisi rohkaista kohtaamaan ihmiset työnsä keskellä kiirettä. Keskeinen taito opettajalle olisi kyky pysähtyä toisen luo, lukea tämän non-verbaalisia viestejä ja pyrkiä aidosti kuulemaan ja ymmärtämään, mitä toisella on sanottavanaan. Olisiko aika antaa kaiken tietävälle, kaiken osaavalle, kaiken ehtivälle ja kaiken jaksavalle opettajalle mahdollisuus kehittää sydämen viisautta?” (2013, s.227)

Vielä meillä Suomessa kuitenkin jätetään suuremmalta osin tämä mahdollisuus kehittää sydämen viisautta opettajalle itselleen. Tämä tuntuu hurjalta varsinkin, kun samaan aikaan saamme tutkimustuloksia, miten isossa roolissa opettajan lämminhenkisyys ja sydämen viisaus ovat. Itä-Suomen yliopiston, Jyväskylän yliopiston ja Turun yliopiston Alkuportaat-seurantatutkimuksessa on huomattu, että opettajan ja oppilaan vuorovaikutuksella ja lämminhenkisyydellä on enemmän vaikutusta oppimistuloksiin kuin esimerkiksi opetuksen rakenteellisilla tekijöillä, kuten oppimateriaaleilla tai luokkakoolla.

Lämminhenkisyyden tai sydämen viisauden kehittäminen lähtee tunne- ja tietoisuustaidoista ja siitä, että opettajalla on mahdollisuus ensin kehittää näitä taitoja itsessään, että hänellä on kyky ensin pysähtyä oman itsensä ääreen ja oppia lukemaan oman itsensä viestejä ja pyrkiä aidosti kuulemaan ja ymmärtämään oma äänensä, mitä niillä omilla tunteilla ja sydämellä on sanottavaa ja kehittää itsemyötätuntotaitojaan. Sen jälkeen on helpompaa myös pysähtyä toisen luo.

Pysähtyminen ei ole helppoa, varsinkaan emotionaalisesti latautuneissa tilanteissa ja opettajan työpäivän aikana, jolloin ei välttämättä ehdi edes vessassa käydä, ennen kuin tunnit ovat ohi. Miten voisi oppia pysähtymään niin, että siitä tulee automaattista? Yksi parhaista keinoista on käyttää avuksi tietoisuustaitoja. Tietoisuustaitojen harjoittelu on oivallinen työkalu, jolla ladata akkuja ja harjoitella pysähtymistä ja kehittää myötätuntoa itseä ja muita kohtaan.

Syyskuun haaste kaikille meille opettajille voisikin olla pysähtymisen harjoittelu. Siihen on avuksi oivana työkaluna STOP. Stop on akronyymi. S tarkoittaa pysähtymistä tässä hetkessä, Stop. T tarkoittaa ”tuo huomio hengitykseen” eli voit hengittää tietoisesti kerran syvään. O tarkoittaa ”ole tietoinen hetkestä” eli tuodaan huomio tähän hetkeen kuten kehoon, tunteisiin tai mieleen. Mitä koen tässä hetkessä, mitä kehossani tapahtuu, mitä tunnen juuri nyt, mitä ajattelen juuri nyt? P tarkoittaa ”palaa tekemiseen” eli voit palata lyhyen pysähtymisen jälkeen siihen mitä olit tekemässä. Voit tehdä STOP-harjoituksen 5 minuutin harjoituksena tai vaikka vain minuutin versiona. Haastetta voit seurata myös instagramin puolelta mindfulness-instituutin sivulla.

Lempeitä pysähtymisen hetkiä syksyysi,

Hanne

Jos tietoisuustaidot kiinnostavat sinua enemmänkin niin syyskuussa alkaa 6 viikon verkkokurssi, joka mahdollistaa tietoisuustaitojen harjoittelun ajasta ja paikasta riippumatta. Syyskuun 16.-17. päivä on viikonloppukurssi Helsingissä, joka järjestetään yhteistyössä UCLA:n (University of California, Los Angeles) kanssa. Syyskuussa alkaa myös kuuden kuukauden mittainen lasten ja nuorten tunne- ja tietoisuustaito-ohjaajan koulutus. Näihin kaikkiin on ilmoittautuminen auki nyt!

Suositellut

Uudet julkaisut

Arkisto

Avainsanat

Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page